FAQ

1. Majú radiátory vnútornú ochranu voči korózii a aká je ich životnosť?

Ilustračný obrázok

Panelové radiátory majú kvalitnú vonkajšiu povrchovú ochranu, žiadne z nich však nemajú špeciálne chránený vnútorný povrch. Ochrana vnútorného povrchu je zabezpečená vodou vo vykurovacom okruhu. Kyslík obsiahnutý vo vode zreaguje s oceľovým povrchom za vzniku určitého množstva korózie. Po ukončení koróznych reakcií je v okruhu spotrebovaný všetok kyslík a korózny proces sa zastaví. Je veľmi dôležité aby sa systém dal bez problémov odvzdušniť a zbytočne nedochádzalo k opätovnému napúšťaniu a vypúšťaniu okruhu. Životnosť oceľových radiátorov úzko súvisí s jeho správnym návrhom a prevádzkovaním. Aby bola čo najvyššia jednoznačne doporučujeme inštaláciu uzavretých systémov bez rizika zanášania kyslíka a ostatných vzdušných plynov do okruhu. Pri správnom prevádzkovaní dosahuje životnosť oceľových radiátorov 30 a viac rokov.

Späť na FAQ