FAQ

3. Ako zabezpečiť vykurovací systém pred zamrznutím?

Ilustračný obrázok

V prípade, že nechceme alebo nemôžeme vykurovací systém používať počas celej vykurovacej sezóny a z ekonomických dôvodov ho ani nechceme temperovať, je potrebné naplniť tento systém nemrznúcou zmesou. Existujú nemrznúce zmesi určené práve na tento účel ako napríklad Alycol Termo, Fridex EKO, Flamix Termo a podobne. Otvorený systém naplníme týmito prípravkami jednoducho cez expanznú nádobu. Uzavreté systémy je možné naplniť po čiastočnom alebo úplnom vypustení okruhu napríklad cez najvyšší bod (automatický odvzdušňovací ventil alebo priamo do vykurovacieho telesa). Dôležité je zachovať predpísaný pomer vody a nemrznúcej zmesi a po doplnení nechať bežať čerpadlo okruhu dostatočne dlhý čas, aby sa zabezpečilo dokonalé premiešanie.

Zamrznutie radiátorov

Späť na FAQ