FAQ

4. V čom je problém ak radiátor nehreje alebo je teplý iba z časti?

Ilustračný obrázok

Príčin tohto javu môže byť viacero. Prvou z nich je predimenzované vykurovacie teleso. Stáva sa to pri zlom odhade tepelných strát, prípadne ak došlo k zmene tepelnoizolačných vlastností konštrukcie (zateplenie). Inštalované teleso v tomto prípade musí dodať podstatne menej tepla než je schopné. Je to podobné ako pomalá jazda na výkonnom aute. Túto príčinu môžeme vylúčiť v prípade, že vo vykurovanom priestore je pri slabom ohreve telesa chladno. Pravdepodobnou príčinou je nedostatočný prietok, ktorý môže vyplývať buď z nesprávnej inštalácie radiátora (dlhá odbočka od základnej vetvy) alebo zlého prednastavenia termostatického ventilu. V každom prípade sa obráťte na správcu alebo firmu, ktorá vám vykurovací systém inštalovala resp. termostaticky vyvažovala.

Späť na FAQ