FAQ

5. Čo je príčinou hluku v radiátoroch?

Vykurovacia sústava býva často zdrojom hluku, ktorý má rôzne podoby a teda aj rôzne príčiny vzniku. Takmer nikdy ale samotnou príčinou hluku nie je vykurovacie teleso.
Pokiaľ sa jedná o zvuk podobný špliechaniu, resp. žblnkaniu vody, pôjde pravdepodobne o zlé odvzdušnenie radiátora. Každý radiátor by mal byť vybavený vlastnou odvzdušňovacou zátkou a byť vhodne spádovaný. Odvzdušnenie má byť na najvyššom mieste, na opačnej strane ako ventil. V starších systémoch je odvzdušnenie radiátorov riešené opačným usporiadaním telies to znamená, že najvyššie miesto je v mieste napojenia - pri ventile. Vzduch tak má možnosť unikať do stúpačky a opustiť sústavu na najvyššom mieste. Nové regulačné ventily riadené termostatickými hlavicami tvoria vzduchu zvyčajne väčšiu prekážku ako klasické uzatváracie ventily. Pri väčšom objeme vzduchu v telese, napríklad pri opätovnom napustení po oprave, je potom odplynenie dosť zdĺhavé a často nie 100 % úspešné. Pomôcť si môžeme čiastočným uvoľnením závitu ventilu a tým vypustením uväzneného vzduchu. Odvzdušnenie telies nie je dobré zanedbať. Okrem poklesu tepelného výkonu hrozí i zvýšené riziko korózie.

Spôsob odvzdušnenia radiátorov:

  1. do stúpačky
  2. cez odvzdušňovacie ventily
Spôsob odvzdušnenia radiátorov

Šumeniesyčanie sa vyskytuje veľmi často. Je spôsobované vysokým rozdielom tlaku na regulačných ventiloch. Ventily uzatvárajú prietok vody do radiátorov v závislosti od nastavenia termostatických hlavíc. Pri uzatváraní ventilov dochádza k zmenšovaniu prierezu prietoku a tým aj k nárastu rozdielu tlaku pred a za ventilmi. Zvyšuje sa tým rýchlosť prúdenia kvapaliny cez ventil. Správne navrhnutá sústava musí na takéto tlakové zmeny reagovať a vyrovnávať tlakové rozdiely cez regulačné armatúry na stúpačkách. Pokiaľ tomu tak nie je, vzniká nepríjemný sykavý zvuk, ktorý najmä v nočných hodinách môže pôsobiť veľmi nepríjemne a rušivo. Hluk sa môže ešte zintenzívniť v prípade, že vykurovacia voda obsahuje vzduchové bubliny. Niekedy postačí väčšie pootvorenie ventilu, inokedy hluk nezmizne ani pri jeho maximálnom otvorení. Na odstránenie tohto javu je nutný zásah odborníka, mnohokrát je potrebná zmena systému vyrovnávania diferenčného tlaku.

Klepanie, ťukanie či vŕzganie sú zvuky, ktoré najčastejšie spôsobuje tepelná dilatácia prívodného potrubia. Potrubie sa pri ohreve rozťahuje a pokiaľ sú priechody medzi jednotlivými poschodiami resp. miestnosťami zamurované, bez možnosti voľného pohybu potrubia vzniká napätie, ktoré v konečnom dôsledku spôsobuje hluk. To sa deje na stúpačkách alebo aj odbočkách pre pripojenie jednotlivých telies. Tu vzniká zmena teploty média vplyvom otvárania a uzatvárania ventilu počas regulácie. Náprava nebýva jednoduchá. Už počas stavebných prác je potrebné počítať s dilatáciou potrubia a umožniť mu voľný pohyb. Dodatočné riešenie situácie spočíva v lokalizácii problémových miest a následnom vybúraní pevných uložení potrubí a vyplnení ich pružným uložením. V prípade radiátorov je čiastočným riešením použitie závesných konzol dovoľujúcich pohyb vo vodorovnom smere.

Pískanie alebo klepotanie môže byť prejavom chyby v napojení radiátora. Stáva sa to pri opačnom pripojení radiátorov typu Ventil Kompakt (VK). K zámene prívodu a spiatočky môže ľahko dôjsť hlavne pri súčasnej inštalácii radiátorov s pravým a ľavým pripojením na jednej vetve. Pozícia prívodu a spiatočky sa zrkadlovo mení. Všeobecne platí zásada, že spiatočka sa nachádza vždy bližšie k bočnej hrane radiátora. Pri opačnom pripojení voda vstupuje do integrovanej regulačnej vložky z opačnej strany, čo má za následok rozkmitanie kužeľky ventilu spojenej so zvukovými efektmi. Intenzita a charakter zvukového prejavu chyby sa mení v závislosti od prietokového množstva a pracovného tlaku v sústave. Opačné pripojenie ma zároveň negatívny dopad na tepelný výkon, ktorý poklesne približne o jednu tretinu.

Korad VKL

Ventil Kompakt ľavý (VKL)
Korad VKP

Ventil Kompakt pravý (VKP)

Späť na FAQ