Montáž radiátora na sadrokartónovú stenu

Sadrokartón je v súčasnosti veľmi obľúbeným stavebným materiálom. Okrem množstva výhod má niekoľko nevýhod medzi ktoré patrí obmedzená nosnosť. Pokiaľ je potrebné upevniť do sadrokartónu ťažší predmet, v našom prípade radiátor, je potrebné použiť špeciálne kotvenie. Už pri navrhovaní konštrukcií je lepšie vopred vybrať miesto ukotvenia a podľa toho posilniť nosnú konštrukciu sadrokartónu prípadne použiť hrubšiu stenu zdvojením sadrokartónových dosiek. Montáž možno vykonať aj na nespevnenú stenu samozrejme za dodržania určitých podmienok a limitov.

Na upevnenie panelových radiátorov na sadrokartónovú stenu doporučujeme použiť "C" konzoly (prípadne stenové konzoly). Tento typ konzoly sa uchytáva v dvoch bodoch, čo zvyšuje únosnosť konzoly pri montáži na sadrokartón. Naproti tomu uhlová konzola má len jeden kotviaci bod pričom spodná časť radiátora sa prakticky len opiera o stenu. Z tohto dôvodu nie je pre uvedenú montáž veľmi vhodná.

Na ukotvenie konzoly doporučujeme použiť rýchlu a spoľahlivú kovovú rozpernú kotvu Fischer typ HM s metrickou skrutkou. Rozpínacie ramená sa za doskou roztiahnu a pritlačia na veľkej ploche. Metrický závit zaručuje ľahké a pevné dotiahnutie. Špeciálne kliešte uľahčujú a zrýchľujú montáž kotvy HM, ich použitie ale nie nevyhnutné. Kotvu možno roztiahnuť aj doťahovaním skrutky. Antirotačný zámok (zuby) zabraňuje pretáčaniu počas montáže.

Rozperná kotva HM Ukážka inštalácie kotvy HM

Postup montáže rozpernej kotvy HM od firmy Fischer:

Postup montáže rozpernej kotvy HM

Tipy pre montáž:

  • Pri zameraní umiestnenia konzol berte do úvahy polohu nosníkových profilov konštrukcie, na ktorých je sadrokartónová doska uchytená.
  • Stanovte hmotnosť radiátora podľa tabuliek a porovnajte ho so súčtom nosnosti všetkých kotviacich bodov. Pri stanovovaní hmotnosti radiátora pripočítajte k hmotnosti aj jeho vodný objem. Nie všetky typy a rozmery radiátorov je možné upevniť týmto spôsobom!
  • Dodržte predpísaný rozmer vrtáka. Použite vrtáky na kov. Doporučujeme použiť veľkosti rozperných kotiev HM 4 alebo HM 5. Pre sadrokartóny hrúbky 12,5mm s minimálnou dĺžkou 32mm, pre zdvojené 25mm steny s minimálnou dĺžkou 37mm.

Doporučené zaťaženie kotvy HM v šmyku:

Hrúbka sadrokartónu Typ kotvy HM 4 x 32 S HM 4 x 46 S HM 5 x 37 S HM 5 x 52 S HM 5 x 65 S HM 6 x 37 S HM 6 x 52 S HM 6 x 65 S HM 8 x 55 SS
Zaťaženie
12,5 mm (kN) 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,25
25mm (kN) - - 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 -

Pri montáži radiátorov alebo iných ťažkých predmetov, ktoré by mohli ohroziť život alebo zdravie, konzultujte výber systému kotvenia s kvalifikovanými odborníkmi!