Typ Plan

Jedná sa o radiátory Kompakt alebo Ventil Kompakt s hladkou čelnou plochou vyrobenou z oceľového plechu, ktorý je na panel prilepený špeciálnym elastickým tmelom. Povrchová úprava čelného plechu je totožná s povrchovou úpravou radiátora. Túto úpravu je možné použiť pre ľubovoľný modelový, typový, či rozmerový rad s dĺžkovým obmedzením do 2 000 mm.

Rozmerové údaje

Pripojenie Kompakt
Pripojenie Ventil Kompakt
Výšky H 300, 400, 500, 600, 900 mm
Dĺžky L 400 až 2000 mm, s krokom 100 mm
Pripojovací rozstup h = H -54 mm
Pripojovací závit Pre typ K = 4 x G 1/2" vnútorný
Pre typ VK = 6 x G 1/2" vnútorný


Ilustračný obrázok
Výkonové a technické parametre K, VK Plan PDF
Výkonové a technické parametre H Plan PDF
Výkonové a technické parametre 550 Plan PDF
Rozmiestnenie závesných držiakov PDFPrehľad typov

Prehľad typov K
Prehľad typov VK
Späť na Prehľad výrobkov